Химия


Узагальнення й систематизація знань з теми "Основи"

Цілі: закріпити поняття "основи", "луги" й "нерозчинні основи"; поглибити знання про фізичні й хімічні властивості основ; ввести поняття "їдкий натр", "їдке калі"; розширити знання учнів про застосування основ; узагальнити й систематизувати вивче­ний матеріал; сформувати відповідні навички хімічного експерименту з дотриманням правил техніки безпеки.

Обладнання: натрій, вода, хлоридна кислота, індикатори, посуд для напівмікрометоду, штатив для пробірок, магнітна дошка, картки на магнітах, картки для складання формул основ, плакат "Планета Хімія", малюнок "Подорож до Країни основ".

Тип уроку: нестандартний, урок-подорож.

Хід уроку

Учитель. Якщо уявити собі, що кожна наука — це планета, то на планеті Хімія є багато країн. Пригадаймо, які країни ми вже відвідали. (Використовуємо плакат "Планета Хімія".) Сьогодні в нас урок-подорож до Країни основ. Під час подо­рожі можна придбати сувеніри. Ваші сувеніри — це бали. Хто одержить найбільше балів, той — "останній герой". Подорож за кордон починається з митниці. Митниця — це контроль. Для вас це — контроль знань.

Отже, в путь!

Запитання

Які речовини називають основами?

Завдання

Запишіть на дошці загальну формулу основ і поясніть її.

За допомогою карток зі знаками складіть на магнітній дошці формули основ.

Усний диктант

Учні демонструють знання основ за

NaOH, Ca(OH)2, Zn(OH)2, КОН, Fe(OH)3, Ba(OH)2, Cu(OH)2.

Запитання

Як класифікують основи? Як можна дізнатися, розчинна основа чи ні?

Завдання

Підкресліть формули лугів і дайте їм назви.

NaOH, Cu(OH)2) Mg(OH)2, Ba(OH)2, КОН, А1(ОН)3, Fe(OH)2.

Робота в групах Завдання

Чи знаєш ти формули й назви основ? (Зошити для тематичного контролю знань на чотири варіанти)

Гра "Третій зайвий"

(Виконується на магнітній дошці.)

У кожному стовпчику формул ос­нов знайдіть зайву.

NaOH Cu(OH)2 Ba(OH)2 КОН НОН NaOH Zn(OH)2 A1(OH)3 КОН

Учитель. Митний контроль прой­дено.

Неподалеку від кордону ми потрапили до містечка "Основник". Чому воно так називається?

1-й Учень. Я гадаю, що його назва пов'язана з назвою Країни основ, яку ми вивчаємо. Назви основ складаються шляхом з'єднання назви металу й слова "гідроксид". Гідрок-согрупа має таку назву тому, що до її складу входять Гідроген та Оксиген. Але NaOH ще називають "їдким натром" або "каустичною содою", КОН — "їдким калі", Са(ОН)2 — "гашеним вапном", "вапняним молоком", Ва(ОН)2 — "їдким баритом" .

2-й Учень. Наступне містечко роз­ташоване неподалеку від Основника — "Малий луг". Назва його від­повідає назві розчинних основ, яких значно менше, ніж нерозчинних. У твердому стані вони мають білий колір і добре поглинають вологу (гігроскопічні).

Учитель. Наша подорож проходить через містечка "Кольорове" та "Практик".

3-й Учень. Це й не дивно, тому що тут живуть нерозчинні основи: купрум (ІІ) гідроксид — блакитного кольору, ферум(ІІІ) гідроксид — бурого кольору, нікель(ІІ) гідроксид — зелений і хром(ІІІ) гідроксид — сіро-зелений.

4-й Учень. А я розповім вам про те, що основи дуже потрібні речовини. У містечку "Практик" дуже багато хімічних виробництв, де працюють розчинні й нерозчинні основи.

Натрій гідроксид використовують для очищення нафтопродуктів, виробництва мила, штучного волокна, паперу, текстилю. Калій гідроксид — для виробництва рідкого мила, бертолетової солі, очищення повітря (поглинання води, вуглекислого газу, сірководню). Кальцій гідроксид використовується в сільському господарстві для боротьби зі шкідниками та хворобами рослин. Білильне вапно — як дезинфікуючий і дегазаційний засіб.

Учитель. Діти, далі ми не можемо продовжувати нашу подорож цією небезпечною Країною основ. Потрібно знати правила техніки безпеки під час спілкування з жителями цієї країни. Заїдемо на пост Охпра. Тут на нас чекає інспектор з охорони праці.

5-й Учень (інспектор). Основи — їдкі, небезпечні речовини. Вони роз'їдають шкіру, папір тощо. Будьте обережні під час поводження з цими речовинами. Не беріть їх голими руками, користуйтеся шпателями. Не зливайте невикористані розчини в раковину.

Якщо речовини випадково потрапили на шкіру або одяг, пам'ятайте, що необхідно змити основу великою кількістю води й за необхідності нейтралізувати борною або оцтовою кислотою.

Учитель. Знаючи правила поведінки й техніку безпеки під час роботи з основами, продовжуємо нашу подорож.

Місто Індикатор

Запитання

Які речовини називають індикаторами?

Які ви знаєте індикатори?

Яке забарвлення індикаторів в лужному середовищі?

Завдання

Визначте невідомі речовини. Пояс­ніть спостереження.

Учні, користуючись посудом для напівмікрометоду, за допомогою індикаторів визначають луг, кислоту, воду та пояснюють свої спостереження.

Учитель. Наступна зупинка — місто Наукове. Тут багато університе­тів, коледжів, шкіл. Повторимо властивості лугів і нерозчинних основ.

Один учень називає речовини, з якими взаємодіють луги й нерозчинні основи, а інший складає рівняння реакцій в загальному вигляді на магнітній дошці.

Луг + кислотний оксид -" сіль + вода

Луг + кислота - сіль + вода

Луг + сіль — основа + сіль

Основа + кислота — сіль + вода

Основа —" основний оксид + вода

Подорожуючи містом, ми проходили повз школу і знайшли розірвану шпаргалку. Спробуйте відновити її:

КОН + НС1 =

NaOH + С02 =

Ba(OH)2 + Na2SО4 =

Fe(OH)2 + ... = Fe2SО4 + 2H2О... + ... = ZnO + H2O

Наступне завдання

Поєднайте вихідні речовини та продукти реакцій кольоровими лініями.

НС1 -

СО2 NaCl

СаО + NaOH Na2S04

H2S04 Cu(OH)2

CuSO4 Na2C03

Учитель. Подорож наша продовжується. Наступне місто — Порівне, або Порівняльне.

Запитання

Звідки така дивна назва і яким чи­ном вона пов'язана з основами?

Завдання

Визначте невідому речовину А.

СаО + Н2О = А

Са + 2Н2О = А + Н2

А + СО2 = СаСО3 + Н2О

6-й Учень. Речовина А— це основа, кальцій гідроксид. Основи ми вивчали в темі "Вода, водень, окси­ди, кислоти".

2Na + 2Н2О = 2NaOH + Н2

Na2O + Н2О = 2NaOH

2NaOH + С02 = Na2C03 + Н2О

NaOH + НС1 = NaCl + Н,0

Наша подорож завершується. Ос­таннє місто — Хімік (місто хіміків).

Розв'яжіть експериментальну зада­чу, проведіть дослід, виконайте таке перетворення та поясніть його:

Na NaOH NaCl

Дослід виконується на демонстраційному столі. Цей дослід демонструє метод одержання лугів і вза­модію лугів з кислотами (реакція нейтралізації).

Учитель. Подорож завершилася. Хто не хоче залишитися в Країні основ, повинен пройти митницю. Подивимося на нашу рубрику "Ми вивчаємо".

Готуючись до уроку, учні написали про свої роздуми, манеру вивчення теми, вірші про основи й прикріпили їх на стіні. Тепер вони роблять повідомлення про свої досягнення в цьому плані.

Наприклад, я написала формулу основ із закритими очима, спочатку правою, потім лівою, а потім обома руками. Ось так я вчу формули речовин.

Підпис

Підбиття підсумків, виставлення оцінок, нагородження "останнього героя".