Химия


Застосування метану

Галузі застосування

Хімічні властивості

Паливо у промисловості і побуті, інтенсифікація доменного процесу

Повне окислення (горіння):

СН4 + 2О2 СО2 + 2Н2О + 880 Дж

Добування формальдегіду (для пластмас)

Каталітичне окислення:

Добування ацетилен, водню (для синтезу аміаку та органічних речовин), сажі (для друкарських фарб, гумових виробів)

Термічне розкладання:

Ацетилен

Добування хлорпохідних (СН3Сд – холодоагент, СН2Сl2, CHCl3, CCl4 – розчинники, CCl4 – протипожежний засіб, хлороводню

Взаємодія з хлором:

СН4 + Cl2 CH3Cl + HCl і т. д.

Добування синтез-газу (для синтезу метанолу), водню

Взаємодія з водою:


Застосування етилену

Галузі застосування

Хімічні властивості

Добування 1,2 – дихлоретану (розчинник, інсектицид)

Взаємодія з хлором:

СН2 = СН2 + Cl CH2Cl – CH2Cl

Добування хлоретану (анестезуюча речовина)

Взаємодія з хлороводнем:

CH2 = CH2 + HCl CH3 – CH2Cl

Добування етанолу (для синтетичного каучуку, барвників, ліків)

Каталітична гідратація:

СН2 = СН2 + Н2О CH3 – CH2 – OH

Добування поліетилену (для ізоляційних матеріалів, корозійно-стихійних покрить і ємностей тощо)

Полімеризація:

NСН2 = СН2 (- CH2 – CH2 –)n


Полімери на основі вуглеводнів

Назва полімера

Загальна формула

Властивості

Галузі застосування

Поліетилен

(- СН2 – СН2 -)n

Хімічно стійкий, діелектрик, легко обробляється

Виробництво плівки, волокна, труб, ємностей для технічних і побутових потреб, електроізоляційних матеріалів, санітарно-технічних виробів

Поліпропілен

(- СН2 – СН -)n

СН3

-//-

-//-

Полівініл-хлорид

(- СН2 – СН -)n

Cl

Хімічно стійкий, діелектрик, легко обробляється, негорючий (поза полум’ям )

Виробництво деталей для хімічної, машинобудівної, суднобудівної, електро - і радіотехнічної промисловості, плівки, труб, волокна, штучної шкіри, будівельних матеріалів

Політетраф-торетилен

(- CF2 – CF2 -)n

Хімічний дуже стійкий, термостійкий (від – 269 до + 2600С), діелектрик

Виробництво деталей, хімічних апаратів, медичної апаратури, в авіа-, ракетобудівній, електро - і радіотехнічній, машинобудівній, харчовій промисловості


Природний і синтетичний каучуки

Назва

Загальна формула полімера

Властивості і галузі застосування

Натуральний каучук

(-СН2 – С = СН – СН2 -)n

(CH3)

Має високу механічну міцність і еластичність в широкому інтервалі температур. Можна використовувати для виготовлення практично всіх гумових виробів

Синтетичні каучуки

Бутадієновий (СКБ)

(-СН2 – СН = СН – СН2 -)n

Каучук загального призначення. Використовується для виробництва шин, електроізоляційних матеріалів, технічних і побутових виробів, взуття

Ізопреновий (СКІ)

(-СН2 – С = СН – СН2 -)n

(CH3)

Ідентичний натуральному. Каучук загального призначення. Використовується для виготовлення практично всіх гумових виробів

Хлоропреновий

(-СН2 – С = СН – СН2 -)n

(Cl)

Каучук спеціального призначення. Тепло-, світло-, маслостійкий, негорючий. Використовується в машино - і апаратобудуванні


Застосування ацетилену

Галузі застосування

Хімічні властивості

Газове зварювання і різання металів

Повне окислення (горіння):

2HCl = CH + 5O2 4CO4 + 2H2O + 1247 кДж

Добування хлорпохідних (розчинників)

Взаємодія з хлором:

НС = СН + 2Cl2 CHCl2 – CHCl2 – HCl CHCl = CCl2

Добування хлорвінілу (для добування поліхлорвінілу)

Взаємодія з хлороводнем:

HC = CH + HCl CH2 = CHCl

Добування оцтового альдегіду та оцтової кислоти

Каталітична гідратація:

НС = СН CH3CHO CH3COOH

Добування хлоропрену (для виробництва синтетичного каучуку)

Димеризація і взаємодія з хлороводнем:

НС = СН + НС HC = C – CH = CH2 CH2 = = CCl – CH = CH2


Застосування бензолу

Галузі застосування

Хімічні властивості

Добування циклогексану (для поліамідних волокон)

Гідрування:

Добування нітробензолу (для барвників, лікарських препаратів)

Взаємодія з азотною кислотою:

Добування гексахлорциклогексану (інсектицид)

Взаємодія з хлором (реакція приєднання):

Добування хлорбензолу (розчинник), гексахлорбензолу (для протруювання насіння, для органічних синтезів)

Взаємодія з хлором (реакція заміщення):


ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК НАСИЧЕНИХ, НЕНАСИЧЕНИХ І АРОМАТИЧНИХ ВУГЛЕВОДНІВ